Info Col·legi


Carrer Baix Segura, 2
46920 - MISLATA


Telèfons:
962 566 510 (Centralita)
962 566 511 (FAX)
962 566 512 (Director)
962 566 513 (Secretaria)

e-mail:
46018278@edu.gva.es
 

Horari escolar

 
Setembre i Juny
ENTRADA
PATI
EIXIDA
ENTRADA
EIXIDA
DILLUNS
9:00
   11:15 a 11:45   
13:00
-------
-----
DIMARTS
9:00
11:15 a 11:45
13:00
-------
-----
DIMECRES
9:00
11:15 a 11:45
13:00
-------
-----
DIJOUS
9:00
11:15 a 11:45
13:00
-------
-----
DIVENDRES
9:00
11:15 a 11:45
13:00
--------
------- Octubre - Maig


L'horari lectiu serà de 9:00 a 14:00 hores desde l'1 d'octubre al 31 de maig.

L'horari dels alumnes queda dividit en dos períodes: un període lectiu obligatori que es desenvoluparà en sesió de matí de 9:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres, i un període complementari de caràcter voluntari i extraescolar que es desenvoluparà de 16:00 a 17:00 hores de dilluns a divendres.

L’horari no lectiu de 07,30 a 9,00 correspon a l’escola matinera que possibilita a les famílies que els seus fills/es entren a escola en eixa franja horària per a conciliar la vida escolar i laboral.

El pati a Primària serà de 11.15 a 11.45 i a Infantil serà de 11.15 a 12,00 hores.

L'horari de 14:00 a 16:00 serà de menjador. De 15.30 hores fins 16:00, els alumnes de menjador faran activitats relacionades amb hàbits de salut i higiene dental amb l’ajuda de les monitores de menjador. A més a més s’estableix el segon torn d’arreplegada de l’alumnat de menjador de 15,30 a 16,00 i així les famílies podran parlar diàriament amb les monitores sobre aspectes relacionats en aquest servici en esta franja horària.

Els alumnes que tornen de vesprada des de casa junt amb els de menjador començaran l’activitat a les 16.00h.

PUNTUALITAT I PORTES D'ACCÉS

L´alumnat ha d’arribar amb puntualitat a les classes i justificar per escrit qualsevol retard, per tal de poder entrar al centre després de tancar les portes. Estes es tancaran 5 minuts després de les 9 h del matí i de la apertura de la vesprada. A partir ese moment, sols es podrà entrar al centre amb justificació, a l’hora del pati.

Els acompanyants han de deixar els alumnes a la porta d’accés al centre. S’han d’abstindre d’entrar per a acompanyar-los, el fi és alleugerir la fluidesa de l’entrada de l’alumnat.

Les portes d’entrada i d’eixida de l’alumnat són la del pati de Educació Primària i la d’Educació Infantil. No és permetrà l’entrada o eixida per cap altra porta.
 


Calendari escolar 2019/20


NORMATIVA:
Publicació en el DOGV de la GVA

Inici de curs: 9 de setembre de 2019
Fi de curs: 18 de juny de 2020


VACANCES:
Nadal: del 23 de desembre de 2019 al 6 de gener de 2020, ambdós inclosos.
Pasqua: del 9 al 20 d’abril de 2020, ambdós inclosos.

FESTIUS I NO LECTIUS
9 d’octubre, Dia de la Comunitat Valenciana
1 de novembre, Festa de Tots Sants
6 de desembre, Dia de la Constitució
19 de març, Sant Josep
1 de maig, Festa del Treball

FESTIUS LOCALS pendents de Consell Escolar Municipal de Mislata


Equip directiu


Directora: Alicia Doménech Tomás
Cap d'Estudis: Maria José Castellano Bermúdez (castellano_mjo@gva.es)
Secretaria: Sonia Sanchís Guillen (sanchis_songui@gva.es)

Horaris d'atenció del equip directiu

Juny 2019


Claustre i grups 2018/19

INFANTIL

3anys A: Inma Moro (21 alumnes)
3anys B: Angels Gallego (21alumnes)
4anys A: Mayka Montoya (21alumnes)
4anys B: Merche García (20 alumnes)
5anys A: Amelia Nuño (20 alumnes)
5anys B: Marta Calvo (19 alumnes)
Suport: Ester Rubio i Isabel Navarro
122 alumnes

PRIMARIA

1rA: Ana Ortíz (20 alumnes)
1rB: Mª José Castellano (21 alumnes)
2nA: Mara Blat (23 alumnes)
2nB: Mar López (23 alumnes)
2nC: Ana Belen López (23 alumnes)
3rA: Isabel Cebrian (24 alumnes)
3rB: María Carbonell (24 alumnes)
3rC: Pilar Herrero (24 alumnes)
4rtA: Rosana Fabra (25 alumnes)
4rtB: Nuria Tortosa (26 alumnes)
4rtC: Enrique Manzanera (25 alumnes)
5éA: Rosa Martínez (24 alumnes)
5éB: Sonia Sanchis (24 alumnes)
5éC: Teresa Piñero (24 alumnes)
5éD: Jose Emilio (12 alumnes)
6éA: Judith Valentín (21 alumnes)
6éB: María Solano (21 alumnes)
6éC: Aurelio Pérez (23 alumnes)
407 alumnes

ESPECIALISTES
Anglés:
- Miriam, 3 i 4 anys. 4rt Primària
- Anabel: 5 anys. 5é i 6é primària
- Piedad: 1r, 2n i 3r primària.
E.Física:
- Alicia: 1r i 2n
- Irene: 4rt, 5é i 6é
- Queden buits 3r
Música:
- Miquel Fabra: tota primària
- Aureli: un 1r
Religió:
- Javier Barchín


Tutories als pares 2018/19

 

TOTS ELS CURSOS
Dijous 12:30-13:30 (Octubre 2018 a Maig 2019)
Dijous 13:00-14:00 (Setembre 2018 i Juny 2019)


Consell escolar

Presidenta: Alicia Domenech
Cap d'Estudis: Maria Jose Castellano
Secretaria: Sonia Sanchís (Amb veu, sense vot)

Últimes eleccions (*): 23 novembre 2017

Representants dels Alumnes:
 Álvaro Monteagudo
Nèstor Castellanos 
Berta Lecha

Representants dels Mestres:
Ana Belén López

Teresa Furió

Isabel Cebrià
Judith Valentin

Aurelio Pérez (*)
Mayka Montoya (*)
Ana Belen Martínez (*)


Representant del PAS:
Amanda Ruiz (*)

Representants dels Pares:
Aurelio Avila
Aurora Marin
Javier Juan
 Cristina Millan
Raquel González (*)
Esther Salvador (*)
Gracia Sánchez (*)
Yolanda Richart (*)

Representant del AMPA:
Ana Isabel Gimeno

Representant del Ajuntament:
Teresa Peñarrubia

Comissió econòmica: Sonia Sanchis, María Carbonell i Isabel Cebrián
Comissió pedagògica: Mª José Castellano, Mar López, Teresa Furió i Ana Belen López.
Comissió convivència: Mª José Castellano, Judith Valentin, Aurelio Pérez (coordinador igualtat i convivència del centre).
Comissió Menjador: Teresa Piñero, Javier Barchín (encarregat de menjador), Juan José De Rueda (coordinador educadors), Sonia Torres (responsable cuina).


La directora, com a presidenta, està en totes les comissions, i el sector pares pertany a totes les comissions.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada